2015-01-15
Termin na złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia upływa 30 stycznia 2015 r.

Autorem tego wpisu jest Piotr Kunicki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., od 1 stycznia wysokość płacy minimalnej wynosi 1750,00 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z płacą minimalną obowiązującą w 2014 r. o kwotę 70,00 zł. Zgodnie z brzmieniem nowego art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Postanowienia, o których mowa w powyższym przepisie są oczywiście obowiązkowe tylko w tych umowach, które zostały zawarte po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, czyli po 19 października 2014 r.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z umowy, zawartej przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Oznacza to, że termin, w którym istnieje możliwość złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia w ramach umów zawartych przed 19 października 2014 r. upływa w dniu 30 stycznia 2015 r.

Wniosek wykonawcy może zawierać w szczególności propozycję sposobu waloryzacji wynagrodzenia oraz uzasadnienie wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na koszt wykonania zamówienia. Wykonawca powinien więc wskazać, w przypadku których osób wykonujące określone zamówienie musiał – w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego – podwyższyć ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie oraz jaki będzie to mieć wpływ na koszt wykonywania zamówienia. Jeżeli więc umowa ma być wykonywana jeszcze przez 10 miesięcy, a wykonawca został zmuszony do podwyższenia wynagrodzenia o 70,00 zł wobec 10 osób wykonujących to zamówienie, to dodatkowy koszt dla wykonawcy to 70,00 zł x 10 osób = 700,00 zł x 10 miesięcy = 7.000,00 zł. O taką też kwotę powinno zostać zwaloryzowane wynagrodzenie wykonawcy.

Należy pamiętać, że co prawda ustawa nowelizująca nie wprowadza żadnych sankcji wobec zamawiających, którzy nie zwaloryzują ostatecznego wynagrodzenia należnego wykonawcy. Niemniej jednak, w sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy nie pokryje kosztów wykonania przez niego zamówienia, konsekwencje działania zamawiającego mogą być obopólnie niekorzystne, w szczególności jeżeli wykonawca byłby zmuszony do rozwiązania umowy. Warto też wskazać, iż w przypadku braku reakcji zamawiającego, wykonawca może rozważyć skorzystanie z art. 3571 kc i wnieść do sądu o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)Prezes UZP (6)SIWZ (6)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)wykonawcy (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję