2015-02-18
Kim są polscy offsetobiorcy, czyli strategiczne spółki dla Skarbu Państwa

Autorem tego wpisu jest Piotr Kunicki.

Wykonawcy zagraniczni powinni zapoznać się z wykazami przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dla dostawców zagranicznych jest to istotna wskazówka, odnośnie tego które przedsiębiorstwa leżą w obszarze szczególnego zainteresowania Ministra Obrony Narodowej jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy przemysłowej w ramach offsetu, czy też w ramach polonizacji.

15 stycznia 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę „Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu i Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mini”. Z treści ogłoszenia można dowiedzieć się, iż jednym z warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca spełniał warunki niezbędne do zabezpieczenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, w tym był przedsiębiorcą o którym mowa w Wykazie przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. 2014, poz. 303 z późn. zm.).

Z kolei w postępowaniu wszczętym przez Inspektorat Uzbrojenia w 2013 r. na „Modernizację czołgu Leopard 2A4” dopuszczalne było ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wykonawców zagranicznych, ale wyłącznie wówczas, gdy ubiegali się o nie z jednym z przedsiębiorstw wskazanych w ww. wykazie lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2010, Nr 198, poz. 1313).

W załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, znajduje jest lista przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z podziałem na przedsiębiorstwa, wobec których organem organizującym i nadzorującym są poszczególni ministrowie. W zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej są:Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu

 1. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich
 2. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 3. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
 4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie
 6. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
 7. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
 8. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu
 9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
 10. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie
 11. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej
 12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 13. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
 14. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
 15. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 16. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
 17. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
 18. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Poznaniu
 19. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu

Warto zwrócić uwagę, że wśród przedsiębiorstw w zakresie właściwości Ministra właściwego do spraw gospodarki są m.in.:

 1. PCO S.A. w Warszawie
 2. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu
 3. Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
 4. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. w Konieczkach
 5. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie
 6. RADMOR S.A. w Gdyni
 7. DGT Sp. z o.o. w Straszynie
 8. TELDAT Spółka Jawna Kruszyński & Cichocki w Bydgoszczy
 9. WB Electronics S.A. w Ożarowie Mazowieckim
 10. NITROERG S.A. w Bieruniu
 11. EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" S.A. w Warszawie
 12. "STOMIL-POZNAŃ" S.A. w Poznaniu
 13. "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 14. Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie
 15. MESKO S.A
 16. Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. w Jaśle
 17. Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
 18. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
 19. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" S.A. w Rzeszowie
 20. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. w Świdniku
 21. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu
 22. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
 23. Morska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A. w Szczecinie
 24. Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. w Gdyni
 25. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "WIFAMA-PREXER" Sp. z o.o. w Łodzi
 26. Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu
 27. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 28. Bumar Elektronika S.A. w Warszawie
 29. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 30. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
 31. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" w Gliwicach Sp. z o.o. w Gliwicach
 32. CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie

Z kolei w rozporządzeniu w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wymienione są następujące podmioty:

Spółki prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa:

W zakresie właściwości ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

 1. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. w Białych Błotach
 2. Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy
 3. Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
 4. Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie
 5. Zakłady Metalowe "MESKO" S.A. w Skarżysku Kamiennej
 6. RADMOR S.A. w Gdyni
 7. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
 8. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "NIEWIADÓW" S.A. w Niewiadowie
 9. Zakłady Metalowe - Kraśnik Sp. z o.o. w Kraśniku
 10. Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu
 11. Zakład Mechaniczny "PZL-Wola" w Siedlcach Sp. z o.o. w Siedlcach
 12. Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. w Jaśle
 13. Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S.A. w Jaśle
 14. Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach
 15. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu
 16. Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Bolechowie
 17. Fabryka Łożysk Tocznych - KRAŚNIK S.A. w Kraśniku
 18. Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn "FUMiS-bumar" Sp. z o.o. w Wadowicach
 19. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. w Konieczkach
 20. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" S.A. w Rzeszowie
 21. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. w Świdniku
 22. Wytwórnia Silników "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w Mielcu
 23. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II" S.A. w Warszawie
 24. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu
 25. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
 26. EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" S.A. w Warszawie
 27. Kombinat "PZL-HYDRAL" S.A. we Wrocławiu
 28. Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
 29. NITROERG S.A. w Bieruniu
 30. "STOMIL-POZNAŃ" S.A. w Poznaniu
 31. "UNIMOR-RADIOCOM" Sp. z o.o. w Gdańsku
 32. Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" S.A. w Gdańsku
 33. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. w Warszawie
 34. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie
 35. Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. w Gdyni
 36. Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu
 37. Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A.

II. Spółki powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej:

 1. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
 2. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich
 3. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
 5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie
 7. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
 8. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
 9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu
 10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
 11. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie
 12. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości układowej

III. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa:

 1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
 2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. w Tarnowie
 3. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" w Gliwicach Sp. z o.o. w Gliwicach
 4. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 5. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 6. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie
 7. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi
 8. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
 9. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
 11. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 12. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
 13. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie

IV. Spółki realizujące obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa:

 1. "CENREX" Sp. z o.o. w Warszawie
 2. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "CENZIN" Sp. z o.o. w Warszawie
 3. Bumar Sp. z o.o. w Warszawie

W razie pytań dotyczących powyższych wykazów i ich roli w ramach systemu zamówień obronnych w Polsce, zapraszam do kontaktu.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję