2015-11-09
Raport Benchmarking Public Procurement 2016

W październiku Bank Światowy opublikował raport pt. „Benchmarking Public Procurement 2016” dotyczący światowego rynku zamówień publicznych, w stworzeniu którego mieliśmy swój mały udział.

Raport nie wzbudził dotąd specjalnego zainteresowania w Polsce. Polski rynek zamówień publicznych skoncentrowany jest teraz przede wszystkim na swoich własnych sprawach – w szczególności na sposobie transpozycji przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych do polskiego prawa w skomplikowanym kontekście niedawno zakończonych wyborów parlamentarnych.

Myślę jednak, że raport ten będzie w przyszłości wielokrotnie punktem odniesienia w przypadku podejmowania problematyki analizy systemowej roli zamówień publicznych w gospodarce. Jak się bowiem okazuje, dotychczas brakowało informacji i statystyk dotyczących krajowych systemów udzielania zamówień publicznych, które byłyby porównywalne w skali globalnej. Jest to zatem w istocie pierwszy dokument, który zbiera informacje dotyczące zamówień publicznych z całego świata, a nie tylko z poszczególnych jego rejonów. W odniesieniu np. do Unii Europejskich takich raportów powstało już bardzo dużo; te, które stworzone zostały na zamówienie Komisji Europejskiej zbiera specjalna strona internetowa.

Czego dotyczy raport Benchmarking Public Procurement 2016

Raport zawiera analizę powstałą na podstawie danych z 77 krajów, dotyczących zagadnień występujących na poszczególnych etapach zamówień publicznych – od przygotowania postępowania poprzez jego wszczęcie, przeprowadzenie, zawarcie umowy do jej wykonania i rozliczenia. Analiza była przeprowadzana zarówno de jure – czyli w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz de facto – czyli w zakresie rzeczywistego stosowania takich przepisów prawa.

Raport nie jest jedynie suchym zestawieniem danych, lecz zbiera je i przedstawia w formie syntetycznych wskaźników (indicators), które pozwalają z jednej strony na porównywanie poszczególnych krajów między sobą, zaś z drugiej na łatwą identyfikację tych czynników, które mają istotny wpływ na warunki ubiegania się o zamówienia publiczne.

Omówienie zawartości raportu znajduje się na stronie Banku Światowego. Zachęcam także do samodzielnej lektury całego raportu, aczkolwiek ze względu na globalny charakter opracowania znajdują się w nim pewne uogólnienia, które nie zawsze są ciekawe dla polskiego odbiorcy.

W ramach naszego bloga chciałbym zatem przedstawić wybrane informacje, które wydały mi się istotne z punktu widzenia polskiej praktyki.

Polska została określona w raporcie jako kraj należący do grupy państw OECD High Income (np. Rumunia i Bułgaria trafiły do grupy Europe & Central Asia). Ciekawe jest zestawienie wskaźników dotyczących oceny z punktu widzenia wykonawcy poszczególnych faz postępowania, przy wzięciu pod uwagę zarówno dostępności dla wykonawcy danych elementów postępowania oraz czasu i kosztów z nimi związanych.

Procurement Life Cycle

W ramach wskaźnika Procurement Life Cycle (ocena trzech kolejnych faz postępowania - przygotowania ofert, ich oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy) Polska została oceniona odpowiednio na 4, 5 i 2 (w skali od 1 do 5). Czyli polskie przepisy i praktyka ich stosowania w zakresie przygotowania ofert zostały ocenione na czwórkę, w zakresie oceny ofert na piątkę, a w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy – na dwójkę. Co ciekawe, Holandia została oceniona znacznie gorzej od Polski - odpowiednio na 1, 3 i 1, zaś Hiszpania otrzymała dużo lepsze oceny - 3 oceny po 5.


Complaints and Reporting Mechanism  

Innym badanym wskaźnikiem był wskaźnik Complaints and Reporting Mechanism (ocena możliwości odwołania się od decyzji zamawiającego oraz raportowania konfliktu interesów). Ocena tego wskaźnika została podzielona na dwa elementy – możliwości w zakresie środków odwoławczych oraz procedura dotycząca rozpatrywania takich środków – first-tier review). Tu Polska otrzymała w skali 1-5 oceny 5 i 3, Holandia 1 i 2, zaś Hiszpania 5 i 5. 

Zainteresowanych, w tym zwłaszcza wszystkich zaskoczonych powyższymi wynikami, odsyłam do szczegółowego opisu metodologii na stronach Banku Światowego. Jeśli ktoś chciałby natomiast sprawdzić, czy informacje dotyczące polskiego prawa i praktyki jego stosowania były prawidłowe, może to zrobić na specjalnej podstronie, gdzie zebrane są wszystkie odpowiedzi.

Sam przyznam, że niskie oceny dotyczące Polski są dla mnie niespodzianką, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania środków odwoławczych. Być może z daleka jednak widać lepiej. 

Nasz udział 

W opracowaniu raportu – a dokładniej w wypełnieniu specjalnych kwestionariuszy, które były następnie opracowywane przez Bank Światowy – wzięło udział szereg osób z Polski. Wymienione są one w raporcie. Z kancelarii Wierzbowski Eversheds kwestionariusze były przygotowane przez wszystkich członków naszego zespołu prawa zamówień publicznych. Eversheds został także globalnym kontrybutorem raportu – moja rola polegała na koordynacji udziału prawników z biur Eversheds w krajach, które były objęte badaniem Banku Światowego. 

 

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.

Komentarze
Łabentowicz: Jedna z ciekawszych lektur, jakie ostatnio pojawiła się w internecie.
2015-12-15
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję