2016-12-15
Partnerstwo innowacyjne – procedura i umowa

Od czasu ogłoszenia pierwszego w Polsce postepowania w trybie partnerstwa innowacyjnego upłynęło już trochę czasu. Pojawiły się nawet dwa nowe ogłoszenia z Polski – tyle że niestety analiza ich treści pokazuje, że tryb partnerstwa innowacyjnego wskazano ewidentnie przez pomyłkę (można sprawdzić samemu – tu pierwsze, tu drugie). Tematem zainteresowały się także media – polecam artykuł Sławomira Wikariaka na łamach Dziennika Gazeta Prawna „Zamówienia publiczne: Prototypy za publiczne pieniądze” z moimi wypowiedziami. Warto zatem temat poszerzyć nieco o kwestie związane z samą procedurą.

Procedura

Postępowanie w trybie partnerstwa innowacyjnego jest bardzo podobne do trybu negocjacji z ogłoszeniem połączonego (ewentualnie) z zawarciem umowy ramowej.

Przepisy ustawy Pzp regulujące tryb partnerstwa innowacyjnego odsyłają zresztą wprost do przepisów o negocjacjach z ogłoszeniem w zakresie zapraszania wykonawców do składania ofert wstępnych i prowadzenia negocjacji, choć do wszczęcia postępowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym.

Podobieństwo do umowy ramowej przejawia się natomiast w możliwości zawarcia umowy z kilkoma wykonawcami.

W ramach partnerstwa innowacyjnego zamawiający najpierw dokonuje zatem selekcji wykonawców na podstawie złożonych wniosków, prowadzi z nimi negocjacje, które mogą być podzielone na etapy, po czym zaprasza do składania ofert.

W wyżej opisanym zakresie można śmiało stosować doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia tradycyjnych postępowań z elementem negocjacji.

Umowa

Dopiero umowa zawierana z wykonawcą lub wykonawcami ma dość specyficzny charakter.

Po pierwsze, powinna ona dzielić proces „partnerstwa innowacyjnego”, czyli proces wykonania umowy, na etapy odpowiadające kolejności działań w procesie badawczo-rozwojowym. Zazwyczaj w umowie takiej będą wyróżnione 3 etapy:

  • etap prac badawczo-rozwojowych (R&D),

  • etap powstania prototypu oraz

  • etap produkcyjnego wdrożenia.

Każdy z tych etapów zawiera cele do osiągnięcia (w praktyce często zwane kamieniami milowymi – milestones) oraz powinien przewidywać wynagrodzenie uwzględniające wykonane etapy.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zawarcia umowy z kilkoma wykonawcami, zamawiający może po każdym etapie rozwiązać umowy z niektórymi z nich. Może się zatem zdarzyć, że np. z trzech wykonawców, którzy wykonali prace badawcze, tylko dwóch przystąpi do budowy prototypów, a tylko jeden rozpocznie produkcję seryjną.

Powyższa regulacja wydaje się niewystarczająco elastyczna. Przykładowo niemożność zmiany kryteriów oceny ofert w trakcie negocjacji wydaje się szczególnie uciążliwa (co wynika z odpowiedniego stosowania art. 58 ust. 2c ustawy Pzp). Ponadto zamawiający powinni zwrócić uwagę na to, aby warunki udziału w postępowaniu nie były oparte głównie na uprzednim doświadczeniu dotyczącym projektów R&D. Jest to prosta droga, by wyeliminować z udziału w postępowaniu tzw. startupy i inne podmioty tworzące innowacyjne rozwiązania, podczas gdy ich udział w partnerstwie innowacyjnym powinien być szczególnie cenny dla zamawiającego. Warto zwrócić uwagę, że art. 73d ustawy Pzp nie wymaga posiadania doświadczenia w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług czy robót, lecz jedynie „zdolności” w ww. zakresie. Warto skorzystać z tej możliwości danej przez ustawodawcę.

Zachęcam do wymiany doświadczeń dotyczących korzystania z tego trybu.

Inna nasze wpisy o partnerstwie innowacyjnym:

Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce

Zamówienia publiczne wsparciem dla start-upów i stymulatorem innowacyjności

 

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski


.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ
na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce.

 

Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej.

 

Odnosimy się do aktualnych
zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)wykonawcy (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)przetarg ograniczony (2)potencjał ekonomiczny (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)Unia Europejska (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)ryzyka kontraktowe (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)uciążliwe warunki umowy (1)korekty finansowe (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)transformacja cyfrowa (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)potencjał osób trzecich (1)zamówienie na usługi prawne (1)konkurs (1)start-up (1)screening (1)doświadczenie (1)rozmowa (1)eafip (1)kontrahent (1)rynek brytyjski (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)praca konkursowa (1)wydatki niekwalifikowalne (1)klauzule niedozwolone (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)anonimowość w konkursie (1)kryteria selekcji (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)MyNetwork (1)blog (1)roszczenie (1)skarga (1)cloud computing (1)ICT (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję