2018-01-02
Elektronizacja zamówień publicznych – rewolucja w przetargach

Elektronizacja zamówień publicznychDnia 18 października 2018 r. około 35 tysięcy zamawiających i 2 milionów wykonawców przekona się, co oznacza elektronizacja zamówień publicznych. Od tego bowiem momentu wszystkie oferty będą musiały być składane elektronicznie. Już teraz nowe rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składania i odbierania przyszłych dokumentów elektronicznych. Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji próbują zdążyć z utworzeniem Platformy e-Zamówienia, która ma wesprzeć zamawiających w procesie elektronizacji.  

Rewolucja zaczęła się od nowej dyrektywy, która narzuciła, by komunikacja zamawiającego i wykonawców odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Elektronizacja w Polsce ma być jednak wdrażana stopniowo. Centralny zamawiający już wprowadził elektronizację, dokument JEDZ powinien być składany w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r., a pełna elektronizacja ofert będzie obowiązywać wszystkich zamawiających od 18 października br.

Nowe rozporządzenie regulujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych zobowiązuje zamawiających do udostępnienia wykonawcom informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru. Środki komunikacji elektronicznej będą musiały spełniać ustawowe wymagania dla systemów teleinformatycznych, umożliwiać stosowanie podpisu elektronicznego i zabezpieczać dostęp do złożonych ofert. Sporządzanie, przechowywanie, przekazywanie, udostępnianie oraz usuwanie dokumentów elektronicznych będzie się odbywało za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Tylko osoby uprawnione od strony zamawiającego, w tym posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, będą mogły zmieniać termin składania i otwarcia ofert oraz udostępniać wykonawcom oferty. Dość istotnym wymaganiem, które może budzić obawy zamawiających, jest zapewnienie ochrony przed dostępem do treści ofert przed upływem terminu ich otwarcia.

Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji, chcąc pomóc zamawiającym w procesie elektronizacji, ogłosiły przetarg na budowę Platformy e-Zamówienia. Będzie ona obejmować sześć modułów: Centralne Repozytorium Danych (CRD) do przechowywania danych, moduł monitorowania i analiz, moduł aukcji i licytacji, eSender umożliwiający wysyłanie ogłoszeń do TED oraz moduł przyjmowania i zabezpieczenia ofert.

Celem projektu jest standaryzacja usług i wymiana danych. Planowane rozwiązanie łączy rozwiązanie centralnej platformy z jednoczesnym udziałem wielu portali komercyjnych lub własnych portali zamawiających. Chociaż twórcy koncepcji Platformy mówią, że rozwiązanie umożliwi udzielnie zamówień w formie elektronicznej, to jest już jasne, że przeprowadzenie kompletnego postępowania poprzez centralną Platformę nie będzie możliwe. Platforma nie udostępnia wszystkich usług i podprocesów przewidzianych w ustawie Pzp, takich jak komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w zakresie wyjaśnień, zapytań do SIWZ oraz treści ofert. Platforma nie będzie także zapewniała przygotowania i monitorowania planów zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy będą musieli realizować niektóre etapy procesu udzielania zamówień publicznych na dowolnym portalu, własnym, udostępnionym przez inny podmiot lub komercyjnym. Wszystkie te portale przejdą proces weryfikacji, by zapewnić bezproblemową wymianę danych z Platformą e-Zamówienia.

Jednym z istotnych elementów nowego systemu będzie zabezpieczenie ofert przed ich udostępnieniem do czasu otwarcia. Składane oferty, zaszyfrowane w określonym standardzie, będą gromadzone w centralnej platformie. Do każdej oferty wystawione zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, podobnie jak na przykład przy składaniu e-Deklaracji. Po upływie terminu składania ofert będą one przekazywane zamawiającym wraz z kluczem prywatnym wygenerowanym na Platformie, umożliwiającym „otwarcie” zaszyfrowanych ofert. Od tego momentu odpowiedzialność za zawartość oferty, zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, ochronę danych osobowych spoczywać będzie na zamawiających.

Wiele wątpliwości budzi proces udostępniania i archiwizacji dokumentów. Repozytorium będzie gromadzić i udostępniać jedynie dane niezbędne do celów statystycznych i analitycznych, natomiast nie będzie przechowywać złożonych dokumentów. Archiwizacja dokumentów elektronicznych i skanów dokumentów oraz ich udostępnianie leżą po stronie zamawiających.

Nie wiadomo jednak, czy ministerstwo i urząd zdążą z realizacją platformy, a nawet jeżeli się to uda, to nadal istnieje wątpliwość, jak zamawiający mają zorganizować we własnym zakresie portale komercyjne do składania ofert, udostępniania dokumentów, w jaki sposób mają ochronić tajemnicę przedsiębiorstwa i ostatecznie zabezpieczyć archiwizację dokumentacji. Elektronizacja ma ułatwić proces udzielania zamówienia, ale póki co stanowi problem i wyzwanie dla zamawiających oraz niepewność dla wykonawców.

Dlatego wspólnie z uczestnikami warsztatów odbywających się w ramach naszego cyklu Akademia EuroZamówień, zastanowimy się, w jaki sposób przygotować się do elektronizacji. Zapraszamy Państwa do wymiany poglądów i dyskusji na temat istotnych problemów związanych z nadchodzącą rewolucją.

Spotykamy się już 9 stycznia. Rejestracja trwa >

 

 

Autorką wpisu jest Julita Hoffmann

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)zamówienia publiczne (33)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)KIO (18)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)Prezes UZP (6)SIWZ (6)wykonawcy (5)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję