2013-06-07
Kontrakty open book: nie taki diabeł straszny, jak go malują

Autorem tego wpisu jest Piotr Kunicki

W zamówieniach publicznych kontrakty open-book są jak Yeti – prawie wszyscy o nich słyszeli, ale nikt ich jeszcze nie widział. Co prawda osotatnio powstaje pionierski projekt w tym zakresie, ale póki co umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana, a sam kontrakt nadal czeka na realizację. Mam nadzieję, że nasze działania choć odrobinę przyczynią się do popularyzacji tej formuły rozliczania wynagrodzenia wykonawcy i - obok ryczałtu i kosztorysu- będzie równie często i chętnie stosowana przez zamawiających. Oto, co zrobiliśmy do tej pory.

W zeszłym roku, wspólnie z członkami zespołu infrastruktury i PPP naszej kancelarii, podjęliśmy próbę popularyzacji kontraktów open-book w zamówieniach publicznych. W miarę zwięzły i praktyczny sposób przybliżyłem specyfikę tego rodzaju wynagrodzenia w artykule, który został opublikowany w listopadowym wydaniu miesięcznika Przetargi Publiczne. Niedawno, zorganizowaliśmy śniadanie biznesowe w naszej kancelarii, dotyczące kontraktów open-book, w którym uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli zamawiających i wykonawców z branży infrastrukturalnej oraz instytucji kontrolujących wydatkowanie środków funduszy unijnych. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także bardzo interesującej dyskusji na temat barier uniemożliwiających stosowanie rozliczeń w oparciu o konstrukcje open-book. Żeby zebrać i usystematyzować najczęściej występujące problemy, poprosiliśmy uczestników o wypełnienie ankiet, których wyniki pozwoliły na identyfikację kluczowych czynników i tendencji ograniczających stosowanie tego rozwiązania w Polsce.

Wyniki wskazują, że największą barierą w stosowaniu kontraktów open-book jest brak pewności odnośnie zgodności tego rozwiązania z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym – co ciekawe - takie wątpliwości wyrażają zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. Jednocześnie, zamawiający jako najważniejszą barierę wskazują trudność w jednoznacznym zakwalifikowaniu wydatków poniesionych na podstawie kontraktów open-book w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych. Obie te bariery należą do kategorii barier prawnych, które mogłyby zostać zniesione przez jednolitą interpretację przepisów dokonaną przez odpowiednie instytucje państwowe, powołane do kontroli przestrzegania ustawy Pzp oraz wydatkowania funduszy unijnych.

Wykonawcy obawiają się także sporów z zamawiającymi w zakresie rozliczania kontraktów open-book. W połączeniu z brakiem znajomości mechanizmów kontroli kosztów wykonawcy przez zamawiającego, jest to druga pod względem liczby wskazań bariera ograniczające stosowanie kontraktów open book. Paradoksalnie, wnikliwa analiza kosztów pokazuje, że rozliczenie kontraktu open-book może być bardziej przejrzyste, a co za tym idzie, może generować mniej sytuacji konfliktowych niż rozliczenia realizowane w formule ryczałtu czy kosztorysu. Przemawia za tym zresztą praktyka branży w innych państwach np. w Wielkiej Brytanii i Norwegii oraz praktyka polskiej prywatnej branży budowlanej.

Kliknij, aby powiększyć

W kolejnych wpisach zamierzam dokładniej przeanalizować wskazane przez uczestników spotkania bariery w stosowaniu kontraktów open book. Zamierzamy także zorganizować kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce (chętnych proszę do zgłaszania swojego zainteresowania poprzez wysłanie mi e-maila), a tymczasem zachęcam Państwa do dalszej dyskusji o wskazanych już, a także innych barierach dotyczących kontraktów open book.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ
na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce.

 

Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej.

 

Odnosimy się do aktualnych
zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)wykonawcy (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)przetarg ograniczony (2)potencjał ekonomiczny (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)Unia Europejska (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)ryzyka kontraktowe (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)uciążliwe warunki umowy (1)korekty finansowe (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)transformacja cyfrowa (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)potencjał osób trzecich (1)zamówienie na usługi prawne (1)konkurs (1)start-up (1)screening (1)doświadczenie (1)rozmowa (1)eafip (1)kontrahent (1)rynek brytyjski (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)praca konkursowa (1)wydatki niekwalifikowalne (1)klauzule niedozwolone (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)anonimowość w konkursie (1)kryteria selekcji (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)MyNetwork (1)blog (1)roszczenie (1)skarga (1)cloud computing (1)ICT (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję